Twee scholen, Beuningen

Vijfklassige basisschool De Dromedaris, Wolfsbossingel 103 - 105, Beuningen, in opdracht van de gemeente Beuningen.
Opdracht 1990, uitgevoerd 1990 - 1991 (90.12)
De monumentaliteit van dit schoolgebouw benadrukt de functie van scharnierpunt in het stedenbouwkundige ensemble De Vaarten, bestaande uit dubbele huizenrijen aan de Wolfsbossingel, Beuningen. Opdracht 1993 uitgevoerd 1996 - juli 1998 (93.18)
LOM (Leer en OpvoedingsMoeilijkheden)-school, De Klavervier, Rijstveld 4, gemeente Beuningen. Opdracht 1990, uitgevoerd, 1990-1991 (90.11)
In 1995 wordt de Basisschool De Dromedaris uitgebreid met drie erkers en enkele klassen. Ook de LOM-school De Klavervier wordt in dat jaar uitgebreid met enkele klassen. Beide uitbreidingen in opdracht van de Gemeente Beuningen (95.27)
In 2000 wordt de LOM-school De Klavervier nogmaals uitgebreid (00.208)