Sterrebos, Roosendaal

Geïntegreerde woonwijk voor 168 geestelijk gehandicapten Sterrebos, inclusief overhead voorzieningen, Onyxdijk 167, Roosendaal, in opdracht van Stichting Samivoz, directeur drs. Lex van Buchem, geopend 20 september 1989 met Z.K.H. Koningin Beatrix en gedeputeerde Paul Wagtmans. opdracht 1980, uitgevoerd, 1987 - gefaseerde oplevering van oktober 1988 - maart 1989 (80.09)
Nationale Prijs voor Wonen en Werken, Visie 1990, november 1990