LEVENSLOOP

Levensloop van architect Cornelis van de Ven

7 augustus 1942, geboren te Roosendaal en Nispen (Noord-Brabant) 

1954 - 27 juni 1960, diploma H.B.S.-B, Sint-Norbertuslyceum, Roosendaal
1960 - 13 juli 1963, diploma H.T.S. Bouwkunde, R.K. H.T.S. Tilburg
15 februari 1962 - 4 augustus 1962, verblijf te Parijs, woont 87 Rue Truffaut, XVIIe, werkzaam bij Louis-Gabriel de Hoÿm de Marien, architecte en Chef des Batiments Civils et Palais Nationaux, 124 Rue la Boétie, Parijs VIIIe.
augustus - november 1963, drie maanden studie architectuurgeschiedenis, Kunsthistorisch Instituut Instituut der Nederlandse Universiteiten, Viale Torricelli 5, Florence, Italië.
27 november 1963 - 5 augustus 1965, Militaire Dienstplicht, lichting 63-6, officiersopleiding SROA, School voor Reserve Officieren in Breda, in 1964 overplaatsing naar A Batterij, 42e afdeling Veldartillerie, 105 mm houwitser, Johan Willem Friso kazerne, Assen. Eindrang Reserve Eerste Luitenant der Artillerie.
16 september 1965 - 5 november 1966, werkzaam bij het Bouwcentrum, Rotterdam, afdeling Prototypen Gebouwen, ontwerpen voor prefab kunststof badcellen;  maart 1966 -25 sept. 1966, verblijft Rue Tu Do, Saigon uitzending door DTH naar Saigon, Zuid-Vietnam, , voor zelfstandig ontwerp en aanbesteding van twee dispensaires voor T.B.C. bestrijding.
16 januari 1967 - 1 maart 1969, werkzaam bij architectenburo prof. Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt & Wittermans, te Delft (later  OD 205) Delft, werktekeningen gevelelementen naar ontwerp van Jean Prouvé en dakopbouw, hoogbouw Medische Faculteit, Rotterdam.
1969 - 1971, werkzaam bij Van den Broek en Bakema, architecten, Rotterdam, werkzaam onder meer aan: ontwerp Interconfessioneel Ziekenhuis, Apeldoorn;  ontwerp Verpleeghuis Randerode, Apeldoorn;  ontwerp appartementengebouw, Deventer; prijsvraagontwerp Europees Patentamt, München (eervolle vermelding) besloten prijsvraagontwerp Uitbreiding Nederlandse Economische Hogeschool (eerste prijs)
september 1965 - 22 juni 1971, diploma architect Hoger Bouwkunst Onderricht, HBO, Academie van Bouwkunst, Rotterdam.
1970, leert in Rotterdam zijn toekomstige echtgenote Alexandra Touw - Villevoye kennen.
juni 1971 - augustus 1975, verblijft in Philadelphia, PA, USA.
1971 - 1972, ontvangt een Fulbright Beurs voor een post-doctorale studie aan de Graduate School of Fine Arts, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pa., USA.
22 mei 1972, behaalt Master degree in Architecture, Joint Program in Urban Design, Universiteit van Pennsylvania, master-class prof. Louis I. Kahn, architect te Philadelphia, Pa., USA.
september 1972 - december 1974, verkrijgt University Fellowship, Graduate School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania, Pa., USA.
21 december 1974, promoveert tot Doctor in de Philosophy of Architecture (Ph.D.) Geschiedenis en Theorie van de Bouwkunst met als bijvak stedebouw, proefschrift: "Concerning the Idea of Space", Philadelphia, Pa., 1974.
september 1974 - juni 1975, doceert part-time Architectuur en Theorie aan de Universiteit van Pennsylvania te Philadelphia, USA.
21 februari 1975, behaalt Architectenexamen, geregistreerd als architect, State of Pennsylvania.
19 mei 1975, lid van het AIA, American Institute of Architects.
augustus 1975, terugkeer naar Nederland en vestiging in Eindhoven.
september 1975 - 1993, aanvankelijk full-time, daarna part-time docent theorie en geschiedenis van de architectuur, tevens architectonisch ontwerpen, sectie Architectonisch-Stedebouwkundig Ontwerpen, Faculteit Bouwkunde, aan de THE, Technische Hogeschool Eindhoven, later TUE.
1976 - 1980, docentschappen Architectuur en Stedebouw, Academies van Bouwkunst te Rotterdam (1976 - 1977) Amsterdam (1978 - 1979) en Tilburg (1979 - 1980)
18 november 1976, huwt te Eindhoven, heeft thans drie zonen en twee stiefdochters. 
1977 - 1983, lid Ronde Tafel 37, Eindhoven, in 1982 voorzitter.
1977 - 1991, Naast een aantal artikelen over architectuur en stedebouw, totstandkoming van de boeken: “Space in Architecture, the evolution of e new idea in the theory and history of the modern movements", uitgeverij Van Gorcum, Assen, 1977, herdr. 1980, herdr. 1987, vertaald in het Japans, 1981, het Spaans, 1982 en het Indonesisch, 1991; “Bouwen in Barcelona, een inleiding tot de moderne architectuur en stedenbouw van Barcelona vanaf de Raixenca", uitgeverij Van Gennep, Amsterdam, 1980 en “Museumarchitectuur”, met een overzicht van 70 kunstmusea, uitgeverij 010, Rotterdam, 1989,
1978 - 1980, start zelfstandig buro (part-time) te Eindhoven.
1979 - 1981, lid werkgroep Perceptie van Omgevingskwaliteiten, Kon. Academie van Wetenschappen.
1980, Nederlandse Inzending 11e Biennale voor de Plastische Kunsten en Architectuur te Parijs.
1980 - 1982, redacteur serie "Architectuur en Stedebouw", Staatsuitgeverij, Den Haag.
1981 - 1984, bestuurslid Kunststichting, Eindhoven.
1981 - 1988, voorzitter Commissie Stadsbeeld, Eindhoven.
1981, jurylid prijsvraag Studentenplannen, Bouwcentrum Rotterdam.
1982, jurylid prijsvraag Souvenir Eindhoven, THE Eindhoven.
1982, organisatie openluchttentoonstelling "Beelden in het Stadwandelpark", Commissie Stadbeeld, Eindhoven.
20 augustus 1983, oprichter in Eindhoven van het architectenbureau Cornelis van de Ven BV, dat van een eenmansbureau op 31 december 1999 uitgegroeid is tot een kantoor met 23 medewerkers, met projecten in architectuur en stedenbouw door heel het land, met name woningbouw, inrichtingen voor geestelijk gehandicapten, winkelcentra en kantoren (zie aparte lijst van werken)
1984, jurylid Unesco Prijsvraag "Tomorrow's Habitat", Unesco Centrum, Amsterdam.
1985, jurylid "Bedrijfsgebouwen in Beton", Cemburo Prijs, Vereniging Nederlandse Cementindustrie, Den Bosch.
1985, Forumlid "Ontwikkeling en Toekomst van de Interieur-Architectuur", workshop Toyo Ito, Academie van Beeldende Kunsten, Rotterdam.
30 oktober 1986, lid uitvoerend comitée, Internationaal Symposium Museumarchitectuur, in samenwerking met het Gemeentelijk van Abbe Museum, TUE Eindhoven.
1988 - 1994, lid Rotary Kempenland, Eersel.
1 juli 1989, Architectuurprijs Gemeente Eindhoven, Eervolle vermelding.
22 januari 1989, toetreding tot lid de Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan, Eindhoven, vanaf 2001 als schrijver.
20 november 1990, Nationale Prijs voor Kwaliteit in Wonen en Werken, Visie 1990, eervolle vermelding.
1992 - 1993, architectuurtentoonstelling "Tussen herinnering en droom", gemeentehuis Middelharnis.
1993 - 1997, supervisor tuinwijk Dierdonk, gemeente Helmond, totaal 1948 vrije sector woningen in een woonpark.
1993, jurylid prijsvraag, tien vrije sector woningen, woonwijk "Woudhuis", gemeente Apeldoorn.
1996 - 1997, supervisor "Parkwonen" woonwijk Beuningse Plas, Beuningen, in opdracht van het gemeentebestuur van Beuningen.
1997 -1 999, coördinerend architect "De Waalsprong", Lent, Nijmegen, in opdracht van Ontwikkelings combinatie Waalsprong C.V., Nijmegen.
1998 - 2011, supervisor vinex woonwijk "Kernhem", Ede, in opdracht van de gemeente Ede.
1998 - 1999, stedenbouwkundige advisering, dorpskern Heeze, in opdracht van gemeente Heeze-Leende.
1998 - 1999, supervisie, Zuid-Oosterterrein, Gennep in opdracht van B.V. Bouwmaatschappij v/h J. Wijnen en Zn., Someren.
1993 - 1998, supervisor tuinwijk Dierdonk, Helmond (totaal 1.948 woningen)
1996 - 1997, supervisor Parkwoningen, Beuningse Plas, Beuningen.
2001 - 2004, supervisor Middengebied Zuid, Geldermalsen.
2001 - 2007, lid welstandscommissie gemeente Best, tevens voorzitter.
1997 - heden, onderzoek en documentering van architectuur en stedenbouw van Sint-Petersburg, Rusland, met regelmatig verblijf aldaar. In voorbereiding: "Sint-Petersburg, de Bouw van een Tsarenstad". 
1 januari 2000, architectenbureau Cornelis van de Ven BV fuseert met de partners ir. Chris Franken en ir. Arjan Onstenk. De BV gaat daarna als Van de Ven-Franken Onstenk-Architectuurbureau BV te Eindhoven door het leven.
16 juli 2003, overname 100 % aandelen door de partners Franken en Onstenk.
16 juli 2003 - 31 december 2007, incidenteel optreden als ontwerpend architect voor Van de Ven-Franken-Onstenk Architectuurbureau BV.
2004 - heden, kapitein Ridderlijke Gilde van Sint-Sebastiaan. In 2007 koning.
31 december 2007 - 31 december 2010, voortzetting incidenteel optreden als ontwerpend architect voor zijn nog lopende projecten. Op 29 mei 2013 wordt Van de Ven-Franken-Onstenk Architectuurbureau BV door de rechtbank in Den Bosch failliet verklaard.
2007 - heden, stadsbouwmeester van de gemeente Best, samenstelling "Erfgoedcahier Stadsbouwmeester Best"; schrijft "Het Dorpslint Best, een visie op de beeldkwaliteit van een karaktergebied", 30 mei 2008.
2008 - heden, supervisor Weverspoort, Herstructurering Binnenstad, Helmond.
2007 - 2013, stamboomonderzoek familie Van de Ven, "Vijf Eeuwen van de Vennen, van Sonse Oorsprong", 2013.
2009 - 2013, schrijft "Cahiers" (vanaf 2009) over Eindhovense fabrikantendynastieën die lid waren van de Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan: Van der Harten (1) Van der Putt (2) De Vlam (3) Hegener (4) Redelé (5) Raijmakers (6) Schellens (7) Van Doorne (8) Schröder (9) in voorbereiding Mignot (10)
2009 - heden, bestuurslid Stichting Vrienden van het Benedictijnenklooster Achelse Kluis, Achel-Hamont (B.) vanaf 2010 - heden als voorzitter.
2009 - heden, lid Probus, Aalst-Waalre.
februari 2010 - heden, oprichter en voorzitter van de Stichting "Herinner U de Namen", voor het Bevrijdingsmonument 18 september 1944, Eindhoven.
4 mei 2013, opening monument  "Herinner U de Namen", Eindhoven, ontwerp 2011 - 2013.