SUPERVISOR


De rol van Supervisor

In de visie van Cornelis van de Ven bewaakt de supervisor beeldkwaliteit en samenhang tussen de individuele bouwplannen. Hij begeleidt de opdrachtgevers en hun architecten vanaf de schetsontwerpen tot het indienen van de definitieve bouwplannen. Vooraf worden de beeldbepalende uitgangspunten in goed overleg afgestemd met de gemeente en (indien aanwezig) haar welstandscommissie. In enkele gevallen vervangt de supervisor de (soms lastenverzwarende) welstandcommissie.
Hij ziet zijn belangrijkste taak in het afstemmen van de straatbeelden in hun omgeving, als ook op die van het architectonische detail. In elke omgeving, hoe eenvoudig ook, zoekt hij naar kenmerkende ankerpunten om de ontwerpen van de verschillende architecten behoedzaam en harmonieus in te passen. 
Vanwege zijn belangstelling voor de architectuurgeschiedenis en theorie laat hij elke architect in zijn waarde, mits zij zich ook respectvol gedragen tot het werk van anderen. De totstandbrenging van samenhang maakt de wijk, dorp of stad geliefd, is zijn leuze.

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit is bedoeld om harmonie te brengen in de architectuur, in de straatbeelden, door de kaders te omschrijven, zowel voor de marktpartijen als voor hun architecten, om een mogelijk uiteenvallen van de stedenbouwkundige samenhang te voorkomen. Het biedt vervolgens een inzicht in de beoogde sfeer van de architectuur, de gevelkeuren en de detaillering van de materialen met als doel het stot stand brengen van een overtuigend stedenbouwkundig ensemble.
In dit ensemble gaat het er om de balans te vinden tussen eenheid en veelheid, tussen rust en levendigheid, tussen herhaling en afwisseling.
De beeldkwaliteit is vooral een inspiratiebron vooraf. Daarnaast is het beeldkwaliteitplan ook een toetsend instrument gedurende het ontwerptraject.

Deelplannen volgen elkaar stapsgewijs op in de loop der tijd. Door een zich ontwikkelend krachtenspel ontstaan steeds nieuw inzichten. De kunst is om deze nieuwe inzichten zorgvuldig in evenwicht te brengen met datgene wat in vorige fasen is gerealiseerd, door te streven naar een zo groot mogelijke harmonie, zowel in de architectuur als in het straatbeeld, zodat de rust in de directe woonomgeving gewaarborgd blijft.

Supervisiewerkzaamheden van Cornelis van de Ven

1993 - 1998, Supervisor volledige architectuur en advisering stedenbouwkundig ontwerp van tuinwijk Dierdonk, Helmond, totaal 1984 vrije sector woningen,  in opdracht van de Gemeente Helmond (93.01)

1996 - 1997, Supervisor Parkwonen, Woonwijk Beuningse Plas, Beuningen, ca. 90 woningen,  in opdracht van de Gemeente Beuningen (96.10)

1996 - 1997, Coördinerend architect, woonpark Oosterhout, De Waalsprong, Lent, Nijmegen, ca. 300 woningen in opdracht van Ontwikkelingscombinatie Waalsprong CV, Nijmegen (97.17)

1998 - 2012, Supervisor woonwijk Kernhem, Ede, totaal ca. 4.000 woningen, in opdracht van de gemeente Ede (98.02)

1998 - 1999, Stedenbouwkundige advisering, ontwikkeling dorpskern Heeze en nieuw Gemeentehuis Heeze, in opdracht van gemeente Heeze-Leende (98.24)

1998 - 1999, Supervisie Zuid Oosterterrein, Gennep, in opdracht van BV Bouwmaatschappij v/h J. van Wijnen en Zn., Someren (98.25)

2000 - 2003, Supervisie Dorpstraat, Opheusden, in opdracht van de gemeente Kesteren-Opheusden (00.135)

2001 - 2005,  Supervisie uitbreidingsplan Middengebied Zuid, Geldermalsen, in opdracht van de Gemeente Geldermalsen (01.224)

2001 - 2007,  Lid en vanaf  2004, Voorzitter van de Welstandscommissie Best, Gemeente Best, twee perioden van elk drie jaar (01.303)

2000 - 2003, Supervisie  plangebied Trivium, Etten-Leur, over de verschillende projectonderdelen, zoals 6.000 m2 kantoren, hotel, 19.000 m2 winkels o.a. Praxis, Boerenbond, McDonald en kantoren Spaarselect, in opdracht van G. Van Hemert BV, Almkerk-Giessen, in samenwerking met de gemeente Etten-Leur, door stagnatie is dit project gestaakt (01.312)

2005 - 2010, Supervisie en Ontwerp Buitenplaats Tegenbosch, Eindhoven, gebied Slotplaats en Buitenwonen, landgoed Wielewaal, in opdracht van BAM Vastgoed, Capelle aan de IJssel, dir. M.J. Schols, overgenomen door Herman Hinze, verevolgens Kero Vastgoed (05.108)

2006 - heden, Stadsbouwmeester Gemeente Best, in opdracht van het gemeentebestuur van de Gemeente Best, adviseren van het College inzake beeldkwaliteitplannen, nieuwe bestemmingsplannen, voorzitter jurering prijsvragen, architectenselecties en alle reguliere welstandswerken (01.303)

2008 - heden, Supervisie Weverspoort, Helmond, plangebied 3e fase Herstructurering Binnenstad Helmond, Heistraat e.o., in opdracht van Wijkontwikkelinsmaatschappij Binnenstad Helmond BVen Woningstichting Woonpartners, in samenwerking met de gemeente Helmond (08.111)