PUBLICATIES

Overzicht van artikelen en boeken van auteur Cornelis van de Ven


(deze lijst is in bewerking)

Concerning the Idea of Space, The Rise of a New Fundamental in German Architectural Theory and in the Modern Movements, A Doctoral Dissertation in Architecture, University of Pennsylvania, Philadelphia, december 1974, 326 blz.

"Stadskamer Pendrecht", in: 8 Pleinen in Rotterdam, uitgave De Rotterdamse Kunststichting, mei 1976, 11 blz.

"De Rotterdamse Bijdrage tot het Nieuwe Bouwen" , in: Plan, nr. 2, februari 1977, blz. 9-24.

Bouwen in Barcelona, een keuze uit de moderne architectuur, uitgave THE, Eindhoven, maart 1977.


Over de Plaats van de Kleur in de Architectuur, reseach paper in opdracht van de Stichting Sikkensprijs en het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, Eindhoven, maart 1977, 28 blz.

"Van Ruimte naar Sprekende Architectuur", in: Plan, nr. 4, april 1977, blz. 32-40.

"De Hardnekkigheid van de Utopie; Marginale Architectuur in de USA", in Plan, nr. 10, oktober 1977, blz. 5-29.

Space in Architecture. The Evolution of a New Idea in the Theory and History of the Modern Movements, van Gorcum, Assen, 1977, 278 blz., 200 ill.


"En na de Schok van het Blauw?" in: Thermen Open, speciale uitgave van het Limburgs Dagblad, 29 nov. 1977, blz. 11.

"Pendracht: Ville autour d'un Château", in: l'Architecture d'Aujourd'hui, dec. 1977, nr. 194, blz. XXXVII-XL

"Een Amerikaan over de Nederlandse Woningbouw", in: Plan, nr. 1. 1978, blz. 9.

"Prijsvraag Weena", in: De Architect, nr. 2, 1978, blz. 24.

"Kleur in de Architectuur" (I) in: Intermediair, 14e jaargang, nr. 14, 7 april 1978, blz. 11-17.

"Kleur in de Architectuur" (II) in: Intermediair, 14e jaargang, nr. 15, 14 april 1978, blz. 25-35.

"Ideas of Space in German Architectural Theory, 1850-1930", in: Architectural Association Quaterly, vol. 9, nrs. 2 and 3, 1978, blz. 3  0-39.

"Louis I. Kahn, de Geboorte van een Rationele Bouwkunst", in: Plan, nr. 10, 1978, blz. 17-33.

"De Kloof tussen Verbeelden en Plannen", door Umberto Barbieri, in: Plan, nr. 8, 1978, blz. 12-17.

"Bouwen in Barcelona. Eenwording van Architectuur en Stedebouw", in: Intermediair, 15e jaargang, nr. 9, 2 maart 1979, blz. 21-33.

"Ontmanteling van de Mythe", in: Plan, nr. 3, maart 1979, blz. 6-10.

"Architectuur van Barcelona. Vernieuwing, traditie en nieuwe aanzetten",
in: Wonen-TA/BK, nr. 8, april 1979, blz. 8-9.

"Barcelona tussen Gaudí en Grupo R. Het intermezzo GATCPAC: leiderschap van Le Corbusier", in: Wonen-TA/BK, nr. 8, april 1979, blz. 10-15.

"Traditie, Rationaliteit en Symboliek. De architectuur van Barcelona na 1945",
in: Wonen-TA/BK, nr. 8, april 1979, blz. 16-32.

"De Vormkwaliteit van de Gebouwde Omgeving", in: Intermediair, 15e jaargang,
nr. 38, 21 sept. 1979, blz. 47-63.

"Gridstad Barcelona", in: Plan, maandblad voor ontwerp en omgeving, nr. 11,
nov. 1979, blz. 36-39.

"De grammatica van de ruimte. Verschillende ruimtebegrippen in de architectuur", bepreking van Space in Architecture, door M. van der Waals, in: Wonen-TA/BK,
nr. 23, dec. 1979, blz. 29-32.

Bouwen in Barcelona. Een inleiding tot de moderne architectuur en stedebouw van Barcelona vanaf de Renaixenca, with an English summary, Van Gennep, Amsterdam, 1980, 140 blz., 295 afb.

"Barcelona, Beeld en Vorm van een Stad", in: Kunstbericht, nr. 4, febr. 1980, blz. 16-18

"Van Beeld tot Maat (I), Schaal in de Optische Waarneming", in: Intermediair,
16e jaargang, nr. 17, 25 april 1980, blz. 13-21

"Van Beeld tot Maat (2), Schaal in de Optische Waarneming", in Intermediair,
16e jaargang, nr. 18, 2 mei 1980, blz. 43-55

"Bouwen in Barcelona", bespreking van het boek Bouwen in Barcelona, in Futura, 15e jaargang, juni 1980, blz. 13-24

"De laatste Werken van de Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema (1970-1980)", in Plan, nr. 8, aug. 1980, blz. 15-41

"Deux essais pour remodeler l'héritage urbain de la Charte d'Athànes", in
à la Recherche de l'Urbanité, catalogus Biennale de Paris, Academy Editions, Paris, 1980, blz. 144-146

Herdruk: Space in Architecture, The Evolution of a New Idea in the Theory and History of the Modern Movements, Van Gorcum, Assen (1977), 1980, 278 blz., 200 ill.

"Space in Architecure: una tesi di dottorato", door Mario Fosso, in Casabella,
ottobre 1980, nr. 462, blz. 4

"Two attempts to Redesign the Urban Heritage of the Charter of Athens",
in Architectural Design, 11/12,1980, blz. 32-33

"Toekomstvisie op het raam", in Bouwwereld, nr. 7, 27 maart 1981, jaargang 77,
speciaal nr. gewijd aan het raam, blz. 79-81

"Barcelona als Spectrum van oude en nieuwe Architectuuropvattingen", bespreking van "Bouwen in Barcelona", in Wonen-TA/BK , 1981. nr. 8, blz. 28-29.
door Felix van der Laar

"Bouwen in Barcelona", (samen met ir. J. Coenen), in De Europese Gemeente,
16e jaargang, nr. 2, febr. 1981, blz. 11-19

"De Vormkwaliteit van de Gebouwde omgeving", in Wie is er Bang voor Nieuwbouw, red. Hilde de Haan en Ids Haagsma, Intermediair Bibliotheek, Amsterdam, 1981,
blz. 211-277

Japanse vertaling van het boek Space in Architecture, Maruzen Co, Ltd., Tokyo, 1981, 348 blz., 200 ill.

"De Vormkwaliteit van de Gebouwde Omgeving", in Panorama van de Avant-Garde, K.A.A. Academie voor Beeldende Kunsten, Arnhem, 1981, blz. 34-44

"Louis Kahn: De geboorte van een rationele bouwkunst", in Panorama van de Avant-Garde, K.A.A., Academie voor Beeldende Kunsten, Arnhem, 1981, blz. 144-161

"Licht is belangrijker dan Kleur", in Kleur in de Architectuur, Sikkens, Sassenheim, 1981, blz. 12-16

"El espacio en arquitectura, la evolución de una idea nueva en la teoría e historia de los movimentos modernos", ediciones Càtedra S.A., Madrid, 1982, Spaanse vertaling van het boek Space in Architecture, 335 blz., 200 ill.

"Stadskamer Pendracht", in Nooit Gebouwd Nederland, door Cees Nooteboom e.a., Weesp, 1983, blz. 98-99

"Het Gebod tot Orde" in Bouw, 28 april 1984, nr. 9, blz. 16-17

"Tehuis voor Geestelijk Gehandicapten te Haaren, architect Cornelis van de Ven", in Bouw, nr. 10, 11 mei 1985, blz. 34-37

"Michael Graves en de Ontwikkeling naar een Figuratieve Architectuur", in Bouw,
nr. 12, 8 juni 1985, blz. 17-22

"De Vormgeving van de Stedelijke Ruimte", in Bouwen in de Stad, 10 jaar nieuwbouw in de Binnenstad van Den Bosch, Stichting Bouwkunst, 's-Hertogenbosch, 1985, blz. 28-33.

"Raum und Form in der Architektur, über den behutsamen Umgang mit der Vergangenheit", in Archis, 4-1987, blz. 54-55.

"Galerie en Lijstenmakerij te Eindhoven, architect Cornelis van de Ven te Eindhoven", in Bouw, nr. 2, 23 januari 1987, blz. 22-24.

"Uitbreiding Rode-Kruisgebouw te Eindhoven, architect Cornelis van de Ven te Eindhoven", in Bouw, nr. 8, 17 april 1987, blz. 36-38.

Museumarchitectuur, uitgeverij 010, Rotterdam, 1989, redactie m.m.v. Bob Martens, met een overzicht van 70 kunstmusea, 224 blz., 158 ill.

"Het Museumgebouw, Planning en Ontwerp", in Museumarchitectuur, uitgeverij 010, Rotterdam, 1989, blz. 11-55.

"Sterrebos Roosendaal, Woongemeenschap voor Geestelijk Gehandicapten", in AB, Architectuur-Bouwen, nr. 5, juni-juli, 1989, blz. 47-52.

"Een stedelijke Nederzetting. Tijdloze Invulling van een Grid", in AB, Architectuur-Bouwen, nr. 5, juni-juli, 1989, blz. 47-52.

"Zwakzinnigeninrichting Sterrebos, Experiment in Vorm en Gebruik", in
De Architect, juli-augustus, 1989, blz. 59-67.

"Het Plein als Graadmeter van een Collectieve Uitdrukking, Pleinen in een Historische Vogelvlucht", in Bouw, nr. 12, 16 juni 1989, blz.  8-13.

"Een neo-klassiek minidorp" in Sikkens Bouwbulletin, nr. 16, september 1989, blz. 12-13.

"Vrolijke Zuurtjes, Kleur als mantel der liefde in de architectuur", in De Tijd, Wonen: De verandering, een special, 13 oktober 1989, blz. 78-82.

"Veiligheid en Warmte door zorgvuldige detaillering", door Carla Debets, in Bouwwereld, jrg. 86, nr. 1, jan. 1990, blz. 12-17.

"Stedelijke Situatie maakt Sterrebos bijzonder" door J.H. Köhne, in Cement,
Vakblad voor de betonwereld, 42e jrg., nr. 3, maart 1990, blz. 34-39.

"Sterrebos oogt als een klassiek stadje", in Het Ziekenhuis, nr. 18, 12 oktober 1989, blz. 826.

"Actuele trend op klassieke leest: Woongemeenschap voor gehandicapten", door
B. Colenbrander, in Jaarboek 1989-1990 Architectuur in Nederland, blz. 102-106.

"Woongemeenschap voor Geestelijk Gehandicapten te Roosendaal",
architectenbureau Cornelis van de Ven te Eindhoven",
in Bouw nr.07, 12 april 1991, blz. 33-37.

"Architect Van de Ven ontwerpt een clubhuis met allure en klasse", in Bedrijven Onderdak, februari 1992, blz. 18-19.

"Golfcentrum Best", in Architectuur-Bouwen, mei 1992, blz. 28-31.

"Golfcentrumcomplex te Best", in Bouw nr. 19, 18 september 1992, blz. 17-21.

"Kantoorgebouwen te Eindhoven, Cornelis van de Ven Architecten te Eindhoven",
in Bouw nr. 22, 6 november 1992, blz. 70-72.

"The Theory of Space in Architecture", in Companion to Contemporary Architectural Thought, ed.B. Farmer en H. Louw, Routledge, Londen, New York, 1993.

"Winkels met woningen te Eindhoven", in Bouw nr. 8, 22 april 1994, blz. 30.

"Woningbouw te Hendrik Ido Ambacht, Cornelis van de Ven architecten te Eindhoven", in Bouw nr. 3, maart 1996, blz. 14-17.

"Een verheffing van cliché's, Dierdonk in Helmond, door Ralph Janssen, in Architectuur Lokaal, platform voor gemeentelijk architectuur beleid, maart 1996,
nr. 11, blz. 7-8.

"De jaren dertig herleven in Helmond" door Cor Hospes, in Algemeen Dagblad,
21 september 1996, blz. B3.

"Cornelis van de Ven over Louis I. Kahn" in H. Ibelings, Americanism,
NAI Uitgevers, Rotterdam, 1997, blz. 71-73.

“Het nieuwe winkelcentrum Arendshof”, Special in Het Kanton, Nieuwsblad van Formaat, Oosterhout, 28 augustus 1997, blz. 1-3

“Arendshof, een hooggrijpend winkelcentrum”, Dagblad De Stem, d.d. 3 september 1997, blz. E1-E3.

“In Helmond herleven de jaren dertig”, door L. Vogelaars, in het Reformatorisch Dagblad, d.d. 11 oktober 1997, blz.13