Parkzicht, Wateringseveld

120 woningen en een hoektoren met 23 appartementen, wijk Parkzicht, Wateringseveld, Oosteinde, Rijswijk - Den Haag, in opdracht van Bouwfonds, Delft, volledige stedenbouwkundige en woningtypologische herontwikkeling. Opdracht 2004, uitgevoerd 2005-2007 (04.123)